Podróże
Wokół historii… Dlaczego warto odwiedzić Koło?

Miasto lokowane na prawie magdeburskim, w roku 1362, przez króla Kazimierza Wielkiego, w którym nie

Czytaj Dalej