Wrześniowe bieganie w Powierciu

Od kilku lat w Kole i w okolicach trwały przymiarki do tego, aby zorganizować właśnie tutaj lokalną imprezę, która zintegruje entuzjastów biegania i Nordic Walking. Ostatecznie wysiłki różnych środowisk miały doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli… startu pierwszej masowej imprezy biegowej.

Inauguracyjne zawody zaplanowano na 3 maja 2020 r. i miały nosić nazwę „Biegowa Majówka”, niestety musiały zostać odwołane. Impreza będzie mogła się odbyć w tym roku, we wrześniu, a dokładnie – 12 września 2021 r. Będzie to prawdziwe święto dla wszystkich osób, które lubią bieganie i integrację środowiskową w gronie ludzi o tych samych zainteresowaniach.

Organizatorzy mają nadzieję, że „Biegowa Majówka” w roku przyszłym odbędzie się w planowanym terminie, podobnie jak kolejne edycje tej sportowej imprezy. Bieg odbędzie się w warunkach terenowych i zaproszeni są do niego wszyscy, którzy biegają amatorsko i są przekonani, że nie będą mieć problemu z pokonaniem zaplanowanego dystansu, czyli odległości 5 mil (nieco ponad 8 kilometrów). Trasa Nordic Walking to natomiast 5 kilometrów.

Regulamin imprezy

Start i metę obu biegów zaplanowano na terenie Szkoły Podstawowej w Powierciu. Tam również będzie działało biuro zawodów.

Trasa będzie przebiegała po terenach zabudowanych Powiercia, ale również drogami łąkowymi, leśnymi i wałami rzecznymi. Trasa będzie odpowiednio oznakowana – co jedną milę umieszczony zostanie znak. Każdy uczestnik będzie musiał się zmieścić w limicie czasu na pokonanie trasy – będzie to dziewięćdziesiąt minut. Po tym czasie nie będzie już prowadzony pomiar biegu.

Start obu biegów wyznaczono na godzinę 11:00.

Bieg jest imprezą otwartą i mogą w nim wziąć udział osoby urodzone do 2007 r. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dokonania rejestracji elektronicznej i opłacenia pakietu startowego oraz podpisania stosownego oświadczenia nt. akceptacji warunków udziału w zawodach i kwestii zdrowotnych. W zawodach wezmą udział jedynie ci uczestnicy, którzy będą posiadali dobrze widoczny numer startowy.