Bezpłatne badania lekarskie

„Białe Soboty” czy „Białe Niedziele”, czyli dni, w których oferuje się bezpłatne badania lekarskie – cieszą się od zawsze bardzo dużym zainteresowaniem osób, do których są skierowane. Oferta może dotyczyć zarówno badań ogólnych i najczęściej stosowanych w profilaktyce różnych chorób, jak i badań specjalistycznych.

„Białe Dni” organizowane są cyklicznie albo z okazji różnych imprez. W jednym z najtrudniejszych okresów dla służby zdrowia i przede wszystkim – dla pacjentów – bardzo ważne jest to, żeby przywrócić nawyk korzystania bezpośredniego z oferty usług medycznych.

Zaniedbania, do jakich doszło w tym zakresie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, już spowodowały „niepotrzebną” śmierć wielu Polaków, przyczyniły się też do znacznego pogorszenia stanu zdrowia w różnych grupach wiekowych.

Dzięki takim akcjom, jak np. „Biała Sobota”, którą zorganizowano dla mieszkańców Gminy Koło – można znacząco poprawić stan zdrowia wielu ludzi. W ostatnią sobotę, 28 sierpnia 2021 r., mieszkańcy wsi Dzierawy oraz Wrząca Wielka mieli możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i z bezpośrednich konsultacji z lekarzami.

Duże zainteresowanie „Białą Sobotą”

W obu miejscowościach do badań zgłosiło się wiele osób w różnym przedziale wiekowym. W ramach pakietu badań zaoferowanych podczas „Białej Soboty” w Gminie Koło znalazły się między innymi: badania cukru, badania serca, BMI, badania układu ruchu i wiele innych, o które często proszą pacjenci, i które są w stanie wykryć wiele stanów chorobowych.

Jakie wnioski nasuwają się po wczorajszej „Białej Sobocie”? Zainteresowanie możliwością skorzystania z wielu badań na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania do innych miejscowości, cieszy się dużym zainteresowaniem.

Inicjatywa okazała się trafiona i bardzo potrzebna. Wszystko wskazuje na to, że takie akcje powinny być kontynuowane, również w innych miejscowościach w okolicach Koła.