5 czerwca bieżącego roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie odnowionej ulicy Energetycznej w mieście Koło. Symboliczne przekroczenie wstęgi stanowiło zwieńczenie procesu przebudowy, który dotyczył ponad 1100 metrów tej arterii komunikacyjnej. Przeprowadzone prace obejmowały wyłożenie nowej warstwy asfaltu na całej długości trasy, jak również wykonanie dojazdów do poszczególnych posesji. Dodatkowo, zgodnie z aktualnymi standardami komunikacyjnymi, stworzono chodnik o szerokości dwóch metrów.

Inwestycję realizowaną przez kolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., której wartość wyniosła 1 929 470,64 zł, współfinansował Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, przekazując na ten cel sumę 783 916,49 zł.

W ceremonii otwarcia przemienionej ulicy Energetycznej uczestniczyli czołowi przedstawiciele lokalnych władz. Wśród nich znaleźli się Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Koła wraz z wiceprzewodniczącym. Obecni byli również reprezentant PRD-M , Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz osoba pełniąca rolę inspektora nadzoru.