W ramach lokalnej inicjatywy pod nazwą „Zagrożenia To Zniszczenia” doszło do spotkania między funkcjonariuszami z komendy w Kole a uczniami z miejscowego przedszkola i szkoły. Współorganizatorem wydarzenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole. Głównym celem spotkania było przekazanie młodym ludziom informacji na temat zagrożeń płynących z uzależnień.

Problem uzależnień jest bardzo poważny i potencjalnie może dotknąć każdego, dlatego ważne jest, aby młode osoby były świadome ryzyka jakie niesie za sobą używanie substancji uzależniających. Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z kolskiej komendy, we współpracy z pracownikami sanepidu, postanowili poruszyć ten temat podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu, które odbyło się ostatniego wtorku.

Policjanci zaprezentowali młodzieży konsekwencje prawne, jakie można ponieść za posiadanie i zażywanie narkotyków. Reprezentantka Inspekcji Sanitarnej zwróciła uwagę na ryzyko dla zdrowia i życia, które wiąże się z używaniem nielegalnych substancji. Podczas tego wydarzenia uczniowie mieli okazję zobaczyć na stoisku promocyjnym kolskiej Komendy Powiatowej Policji różnego rodzaju sprzęt policyjny, tzw. „PZ”, a także mogli usiąść za kierownicą radiowozu.