Przywrócono do pełnej sprawności ulicę 70-lecia Niepodległości Polski dzięki przeprowadzeniu zaplanowanych prac remontowych. W ramach tych działań odnowiono nawierzchnię asfaltową, wykonano prace przy krawężnikach, chodnikach oraz poprawiono system odwodnieniowy. Całość inwestycji osiągnęła wartość 434.839,43 złotych, którą częściowo sfinansowano ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024.

Procesy renowacyjne odbywały się na ulicy 70-lecia Niepodległości Polski i obejmowały kompleksowy remont istniejącej tam nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 229 metrów, a także renowację nawierzchni chodników, krawężników i części systemu odwodnieniowego. Koszt całkowity wyniósł 434.839,43 złotych, z czego prawie 267.496,15 złotych stanowiły środki finansowe uzyskane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonego na rok 2024.

Całą realizację inwestycji ocenił burmistrz Jarosław Sobański wraz z pracownikami działu inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy Przedecz: Krzysztofem Szewczykiem i Wojciechem Dalakiem. Inspekcji technicznej dokonał również Włodzimierz Koźlarek, pełniący rolę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Reprezentując firmę wykonawczą – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło – obecna była kierownik budowy Patrycja Angier.