W dniu 25 czerwca 2024 roku, Gmina Koło stała się areną podpisania ważnego porozumienia, którego celem jest realizacja 12 projektów drogowych. Wójt Mariusz Rybczyński i Skarbnik Gminy Ilona Majewska reprezentowali gminę podczas podpisania umowy. W trakcie ceremonii obecny był także Przewodniczący Rady Gminy Koło, Radosław Małecki.

Zadania wykonawcze powierzono Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła, które reprezentował Prezes Zarządu Paweł Andrzejczak. W akcie podpisania umowy uczestniczył również inspektor nadzoru budowlanego – Krzysztof Wapiński. Umocnienie rangi wydarzenia zapewnił Senator RP Leszek Galemba, który uczestniczył w ceremonii.

Otwarcie ofert przetargowych dotyczących projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap III” miało miejsce 28 maja 2024 roku. Projekt ten zakłada zarówno przebudowę, jak i budowę 12 odcinków dróg gminnych. Wśród nich znajdą się między innymi:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny-Podlesie-Dzierawy, drogi gminnej nr 493520P Powiercie-Zawadka, drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki-Powiercie czy drogi gminnej nr 493516P Zabłocie-Kiełczew-Wandynów-Witowo.

Przebudowa nie ominie również odcinków dróg takich jak 493530P Boguszyniec-Wandynów-Kiełczew Górny czy 493524P Mikołajówek-Aleksandrówka.

W ramach inwestycji przewidziano także budowę odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo-Lucjanowo-Mikołajówek-Witowo. Planowana jest również budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowościach Mikołajówek i Czołowo oraz drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów.

W projekcie uwzględniono budowę dróg wewnętrznych na działkach o numerach ewidencyjnych 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło oraz w miejscowości Czołowo-Kolonia przy ulicy Leśnej. Na koniec inwestycji, przewidziana jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki, przy ulicy Brzozowej.