Znamy wykonawcę odwiertu geotermalnego

24 listopada 2021 r. podpisana została jedna z najważniejszych umów w historii miasta Koła – dotyczy ona końcowych prac, zmierzających do uruchomienia w mieści geotermii. W ten sposób sfinalizowane zostaną kolejne etapy prac, które mają na celu stworzenie w mieście innowacyjnego systemu grzewczego, opartego o ekologiczne źródła energii.

Koło ma ten przywilej, że znajduje się na terenie, który daje szansę na stworzenie takiego alternatywnego i autonomicznego systemu. Nowoczesna technologia pozwoli w pełni skorzystać z tego źródła. Aby tak się stało, konieczne jest wykonanie wszelkich instalacji oraz odwiertów.

Wszystkie te prace są realizowane zgodnie z przyjętą strategią i zasadami sztuki technicznej.

Ostatnio podpisana umowa zbliża miasto do osiągnięcia optymalnego stanu, jakim jest osiągnięcie autonomii energetycznej, bazującej na naturalnych źródłach, niezależnej np. od węgla, od którego, jak powszechnie wiadomo, będzie się w najbliższych latach intensywnie odchodzić.

Efektywność, ekologia i nowe oblicze miasta?

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie odwiertu geotermalnego zakłada wykonanie tej inwestycji za sumę ponad 21, 7 milionów złotych. Porozumienie dotyczy wywiercenia otworu, przeprowadzania badań z zakresu hydrologii i geofizyki oraz badań laboratoryjnych. Wykonawca zobowiązał się do realizacji umowy w terminie krótszym niż jeden rok.

Finalizacja umowy będzie oznaczała, że w Kole powstanie drugi już otwór geotermalny. Miasto, w związku z realizacją tak ważnej inwestycji, jak rozwój geotermii, otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki te w dużym stopniu pozwoliły na wykonanie pierwszego odwiertu, wesprą również odwiert drugiego, zostaną także przeznaczone na budowę ciepłowni.

Posiadanie własnego i ekologicznego źródła ogrzewania pozwoli miastu nie tylko na duże oszczędności, ale również na zapewnienie optymalnej efektywności w tak ważnym obszarze funkcjonowania, jakim jest ogrzewanie.

Inwestycja daje miastu szeroką perspektywę rozwojową w kluczowym obszarze, jakim jest energia.