Na dzień 2 lutego 2024, o godzinie 12:00, zaplanowano trzecią aukcję ustną, bez ograniczeń, na maszynę budowlaną koparko-ładowarkę marki CAT, model 428E z roku 2008. Jest to własność gminy Babiak i licytacja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, przy placu Wolności 5, w sali numer 18.

Koparko-ładowarka CAT 428E jest oferowana na sprzedaż z ceną wywoławczą ustaloną na poziomie 135 000 zł netto plus obowiązujący podatek VAT. Wycenę tej maszyny budowlanej przeprowadził uprawniony rzeczoznawca – mgr inż. Piotr Marszałek, opierając swoje oszacowanie na operacie.

Wygrany przetarg daje prawo do nabycia koparko-ładowarki za cenę ustaloną podczas aukcji. Należność ta musi zostać uiszczona jednorazowo w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury (czyli dnia podpisania protokołu przetargu) na konto Banku Spółdzielczego w Ślesinie, oddział w Babiaku, o numerze 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

Jeżeli nabywca nie pokryje ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawa wynikające z wygranej aukcji oraz wpłacone wcześniej wadium. Cena finalna będzie zawierała podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.