Zabezpieczenie muru warowni

Zamek w Kole jest jedną z wizytówek i symboli miasta położonego u zakola Warty. Losy zamku, który został wybudowany za czasów Kazimierza Wielkiego były zmienne, jednak do naszych czasów pozostała część budowli, którą można odpowiednio zagospodarować, tak aby służyła jako cel wycieczek turystycznych i miejsce szczególnie atrakcyjne i przyjazne, również dla mieszkańców miasta i regionu.

Władze miasta od kilku lat prowadzą systematyczne działania mające na celu ocalenie obecnej substancji architektonicznej i jej zabezpieczenie, tak aby zamek nie ulegał dalszej degradacji i żeby jak najdłużej służył kolejnym pokoleniom jako świadek wspaniałej historii miasta, które podobnie jak wiele innych grodów przeżywało swoją szczególną świetność za panowania ostatniego z rodu Piastów.

Obecnie trwające prace są realizowane w ramach kolejnego, trzeciego już etapu. Tym razem ich celem jest zabezpieczenie zachodniego muru kolskiej warowni.

Prace wykonywane są także od strony dziedzińca zamkowego.

Środki na powyższy cel pochodzą m.in. z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z puli, którą dysponuje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Największy wkład pochodzi ze środków własnych Miasta Koła.

Szczególne miejsce dla Koła i okolic

Dlaczego miasto zdecydowało się na rozdysponowanie znacznych środków (to niemal 400 tys. zł) właśnie na realizację kolejnych prac przy ruinach kazimierzowskiego zamku?

Wielbicieli historii, zabytków i architektury z pewnością nie trzeba przekonywać o zasadności, zarówno tej, jak i innych, podobnych decyzji – prace restauracyjne, budowlane i konserwatorskie są realizowane w wielu polskich miastach, w tym przy wspaniałych zabytkach pozostałych po panowaniu Kazimierza Wielkiego – największego budowniczego w dziejach Polski.

Do dziś w całym kraju można podziwiać ruiny zamków kazimierzowskich, które do naszych czasów dotrwały w lepszej lub gorszej kondycji. Szczególnie atrakcyjny pod tym względem jest słynny Szlak Orlich Gniazd, spośród których największą sławą cieszy się monumentalny Ogrodzieniec.

Jednak w całej Polsce można do dziś podziwiać ruiny takich zamków, jak warownia w Kole oraz pozostałości po murach obronnych. Nie tylko zamki są dziełem Kazimierza, za jego czasów wiele grodów otrzymało również przywilej postawienia murów obronnych.