Udany weekend w mieście

Mieszkańcy Koła wzięli po raz kolejny udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Była to już 49. edycja tego ważnego wydarzenia, mającego na celu nie tylko doprowadzenie do porządku różnych miejsc, znajdujących się w przestrzeni publicznej, ale również edukację.

Mimo wielu tego typu akcji, realizowanych na poziomie światowym, krajowym czy lokalnym, wciąż można zauważyć, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest postawa każdej osoby w codziennym życiu.

To ma bezpośredni wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy – estetycznym i bezpiecznym, czy zaśmieconym i potencjalnie niebezpiecznym, zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla stanu środowiska naturalnego.

Większa świadomość ekologiczna, budowana od dzieciństwa, to najlepszy sposób na to, żeby wychować dorosłego świadomego swojej roli, jaką nie tylko może mieć, ale ma – na środowisko. Połączenie wspólnego działania, jakim jest sprzątanie terenu, na którym funkcjonujemy z walorem edukacyjnym – jak widać – cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było w Kole, w dniach 16 – 18 września 2022 r., kiedy miała miejsce akcja.

Wspólne sprzątanie i zabawa

Dzieci i młodzież z kolskich szkół wzięły aktywny udział w tegorocznej akcji, nie tylko sprzątając, ale również rozwiązując zagadki w ramach ciekawej gry terenowej, której celem było znalezienie hasła przewodniego akcji.

W tym roku mottem wydarzenia było hasło: „Wszystkie śmieci są nasze”. Dzięki kolejnym zadaniom zawartym w grze „wKOŁO odpadów” młodzi uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi aspektami dotyczącymi problemu śmiecenia i zapobiegania zaśmiecaniu świata.

Cała akcja miała też na celu zainteresowanie aktywnymi formami działania na rzecz przyrody, która jest najbliżej nas i inicjowanie oddolnych inicjatyw ekologicznych związanych z prawidłową gospodarką odpadami, w tym „najpopularniejszymi”, które w typowych gospodarstwach domowych są wytwarzane codziennie.

Grę terenową przeprowadzono na terenie Parku 600-lecia w Kole.