Opaski bezpieczeństwa dla kolejnych seniorów

Koło podpisało umowę, która będzie realizowana w ramach popularnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Miasto otrzymało grant w wysokości stu tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na program skierowany do seniorów i mający na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce, również w Kole możliwe będzie korzystanie z „Opieki na odległość”, która „wykonywana” jest za pomocą nowoczesnych opasek bezpieczeństwa, monitorujących stan zdrowia osób, które zostaną w nie zaopatrzone.

Dzięki opasce można będzie także szybko zareagować, gdy z beneficjentem stanie się coś niedobrego.

Programy tego rodzaju cieszą się rosnącą popularnością w całym kraju – jest to pochodną starzenia się społeczeństwa oraz sytuacji życiowej starszych ludzi, którzy często przebywają w swoich mieszkaniach sami i nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych, mieszkających np. w innych miastach czy krajach.

Dzięki opaskom mogą się czuć bardziej komfortowo, ponieważ te z pozoru proste akcesoria będą im służyły realną pomocą. Opaski są „elementem końcowym” systemu teleopieki, który jest w Polsce coraz efektywniej rozwijany.

Jak działa opaska?

Dlaczego projekt realizowany jest w ramach szerszego programu, mającego na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminach? Opaska jest nowoczesnym przyrządem cyfrowym, który w pierwszej kolejności musi być odpowiednio zabezpieczony właśnie pod tym względem.

Bez zapewniania optimum cyberbezpieczeństwa, nie można będzie mówić o efektywności związanego z nią programu e-opieki.

Opaska nakładana jest na nadgarstek, dzięki temu może ona przez 24/h na dobę monitorować stan zdrowia osoby, która jest w jej posiadaniu.

Koordynacją działań związanych z realizacją programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, który podobną akcję z powodzeniem przeprowadza w ramach Pilotażowego Projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora” od roku 2021.