18 lipca – ważny dzień w życiu miasta

Dokładnie sześćset sześćdziesiąt lat temu, 18 lipca 1362 r., król Kazimierz Wielki nadał Kołu przywilej lokacyjny. Tekst tego prawa znamy z potwierdzenia lokacji, która odbyła się za sprawą księżnej Anny Sochaczewskiej, w drugiej połowie XV w.

Co roku, gdy przypada kolejna rocznica lokacji miasta, wraca temat jego nazwy. Dlaczego miejscowość znajdująca się w pobliżu zakola Warty, otrzymała właśnie tę nazwę i jaka jest jej geneza?

Być może „powodem” było właśnie jej usytuowanie – w zakolu rzeki, ale nie brakuje również głosów, że pochodzenie nazwy miasta jest inne. Być może jej proweniencję należy wiązać jednak ze zdarzeniami natury historycznej albo wręcz legendarnej.

Nazwa miasta Koło może się również wywodzić ze zgromadzeń lokalnej szlachty, które nazywano w średniowieczu właśnie kołami.

Jest jeszcze trzecia opcja – zarówno historyczna, jak i legendarna, a jak wiadomo w każdej legendzie jest ukryte ziarno prawdy.

Jest więc możliwe, że nazwa miasta pochodzi od samego króla Kazimierza, a raczej od przygody, która przydarzyła mu się, gdy przebywał w tutejszych okolicach. Jego wóz miał stracić koło, pomocy królewskiemu orszakowi udzielili mieszkańcy znajdującej się tu miejscowości. Król w ramach wdzięczności nadał osadzie prawa miejskie oraz nazwę – „Koło”.

Współcześni pamiętają o bogatej historii Koła

18 lipca był szczególnym dniem w Kole również w tym roku. W związku z 660. rocznicą lokacji miasta odbyło się wiele wydarzeń, w tym uroczysta sesja Rady Miejskiej Koła, w miejscu innym niż ratusz, a mianowicie – na scenie Miejskiego Domu Kultury.

Sesję rocznicową rozpoczęło odegranie hymnu państwowego oraz hejnału miejskiego. Dzięki Kwintetowi Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole można było wysłuchać (i wyśpiewać) je na żywo, nie z nagrania.

W MDK pojawili się zarówno radni obecnej kadencji, jak i byli rajcy miejscy oraz inne osoby związane na różne sposoby z Kołem, zaangażowane w jego życie i rozwój.

W sesji uczestniczyli także goście z zagranicy – z partnerskiego miasta Reinbek. Podczas uroczystości wręczono tytuły honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla Koła.