Obserwując codziennie Wartę podczas przeprawy przez most, zauważamy, że poziom rzeki systematycznie wzrasta. Na kolskim odcinku tej rzeki, stan ostrzegawczy został ustalony na 340 centymetrów. W jakim stopniu jesteśmy od niego oddaleni?

Na początku bieżącego roku, dokładnie 1 stycznia, poziom rzeki Warty w miejscowości Koło wyniósł 306 cm. Najnowsze dane, uzyskane z ostatniego pomiaru przeprowadzonego dzisiaj, pokazują, że poziom wody wynosi już 308 cm. Oznacza to, że do osiągnięcia stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze 32 cm.

Widoczny jest także wzrost poziomu wody w dorzeczu rzeki. Druga przeprawa mostowa liczona od centrum miasta również zaczyna być coraz bardziej zalana. Poziom wody zdecydowanie się podnosi, co jasno obrazuje nam zaistniałą sytuację.