Korelacja między matematyką, zwaną królową nauk, a szesnastoma uczniami szkół podstawowych stała się widoczna podczas Gminnego Konkursu Matematycznego. Wszystko to dzięki inicjatywie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym, która stanowiła miejsce rozgrywki.

Jako zawodnicy, na polu matematycznej bitwy stanęli przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z obszaru gminy Kościelec. Zawody zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza obejmowała uczniów z klas 4-6, a druga – z klas 7-8. Dariusz Ostrowski, Wójt Gminy Kościelec, pełnił funkcję patrona konkursu i jednocześnie był fundatorem nagród.

Nie tylko laureaci, ale także wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i niewielkie upominki jako formę docenienia ich wysiłku. Najlepiej jednak poradzili sobie następujący gracze: w kategorii 4-6 klasy, Norbert Malenta ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu zdobył trzecie miejsce. Drugie miejsce przypadło Kacprowi Śmiglewskiemu ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie, natomiast najszczytniejszy tytuł zdobył Michał Wilczewski także reprezentujący Szkołę Podstawową w Dobrowie.

Wśród uczniów starszych, czyli z klas 7–8, Maciej Szczesiak ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym zajął trzecią lokatę. Srebrny medal przypadł Dawidowi Balcerzakowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu, zaś złoto zdobył Mikołaj But ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.