Podczas przeprowadzania międzynarodowego transportu drogowego, kierowca ciężarówki został zatrzymany przez inspektorów z Konina na autostradzie A2 w miejscowości Żdżary. W jego pojeździe znajdowały się balie ogrodowe, które miały trafić z Litwy do Niemiec. Kontrola, przeprowadzona przez inspektorów, obejmowała sprawdzenie niezbędnych dokumentów, takich jak: kopię licencji, prawo jazdy i dokumenty transportowe, a także odczyty z tachografu.

Niestety dla kierowcy, inspekcja ta ujawniła wiele poważnych naruszeń odnośnie do regulacji dotyczących czasu pracy. Dzięki analizie danych cyfrowych uzyskanych z tachografu i karty kierowcy, inspektorzy byli w stanie ustalić szereg naruszeń. Wśród nich były: przekroczenie dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, wykraczanie poza dzienny limit czasu prowadzenia pojazdu oraz skracanie wymaganych okresów odpoczynku.

Tak szczegółowa analiza pozwoliła na ustalenie, że kierowca prowadził swój pojazd o 6 godzin i 14 minut dłużej, niż pozwalał na to regulamin. W wyniku tych naruszeń inspektorzy nałożyli na kierowcę mandaty o łącznej wartości 650 złotych, a przewoźnik musiał zapłacić kaucję w wysokości 1.250 złotych.

Kierowca tłumaczył się brakiem wiedzy na temat wymogów dotyczących czasu pracy. Wyraźnie jego niedbałość prowadziła do poważnych naruszeń przepisów drogowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników drogi.