Pamięć ma znaczenie

W historii Polski nie brakowało dramatycznych wydarzeń, a jej karty naznaczone są ważnymi datami, spośród których wiele dotyczy powstań narodowowyzwoleńczych, bez których – zapewne – nie bylibyśmy dziś wolnym narodem.

Sto dwadzieścia trzy lata zaborów mogło zakończyć się tragedią wynarodowienia. Dzięki aktywnej postawie kolejnych pokoleń, kultywowaniu tradycji narodowych i przekazywaniu prawdziwej wiedzy historycznej w rodzinach nie doszło do zatracenia ducha narodowego i szczególnej kultury, z którą do dziś możemy się identyfikować.

Jednym z najistotniejszych warunków istnienia narodu jest zachowanie pamięci historycznej. Bardzo ważne jest to, by o dawnych wydarzeniach nie świadczyły pomniki, o których nikt by nie pamiętał.

Na szczęście tak się nie dzieje i ważne wydarzenia, które miały miejsce w konkretnych miejscach, tak jak były czynem konkretnych ludzi, są pamiętane, o czym świadczą często palone w tych miejscach znicze i składane kwiaty.

Mieszkańcy Koła bohaterom Powstania Styczniowego

Powstańcy styczniowi, którzy zdecydowali się na czynny opór przeciwko rosyjskiemu zaborcy kontynuowali dzieło powstańców listopadowych. Sami stali się symbolem walki o Polskę dla twórców odrodzonej, II Rzeczpospolitej, a później powstańców warszawskich.

Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. W przeddzień 159 już rocznicy tego wydarzenia hołd powstańcom złożyły władze Koła wraz z przedstawicielami różnych środowisk.

Złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bojowników walki o wolną Polskę w latach 1831, 1863, 1914-1918 i 1939-1945.

Koło ma swoją historię związaną z Powstaniem Styczniowym. Już kilka tygodni po jego rozpoczęciu, w lutym, w okolicach pojawił się pierwszy oddział powstańczy. Najważniejsza potyczka odbyła się pod Kołem w dniu 6 maja 1863 r. Oddział prowadzony przez Edmunda Taczanowskiego wygrał z Rosjanami i zmusił ich oddział do odwrotu.

Była to jedna z ponad tysiąca bitew, które miały miejsce w Królestwie Polskim podczas insurekcji z 1863 roku.