Udane zimowe wakacje z LOK i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Tradycją lokalnych oddziałów Ligi Obrony Kraju jest organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla młodzieży, która działa w ich szeregach. Nie inaczej było również podczas tegorocznych ferii zimowych – Liga wraz z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zorganizowała wiele atrakcji dla uczniów, w tym cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wyjazd do Poznania.

Pod koniec stycznia młodzież spędziła aktywny i udany dzień w stolicy Wielkopolski. Na bogaty program tego szczególnego dnia złożyły się m.in.: spektakl w Teatrze Animacji, gdzie wystawiono słynną sztukę dla dzieci: „Nowe szaty króla”, na podstawie jednej z najpopularniejszych baśni autorstwa Hansa Christiana Andersena.

Pobyt w teatrze stał się również okazją do spotkania z aktorem pochodzącym z Koła, Piotrem Grabowskim, który został uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Uczestnicy wycieczki zostali ugoszczeni ciepłym posiłkiem w Domu Żołnierza LOK, mogli też wziąć udział w ciekawych rozmowach z zasłużonymi działaczami. Nie zapomniano także o uczczeniu pamięci Powstańców Wielkopolskich – złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ten zwycięski zryw niepodległościowy.

LOK, czyli obrona, pomoc i aktywność społeczna

Chciałbyś się zaangażować w działalność jakiejś organizacji, jednak do tej pory nie mogłeś się zdecydować na to, gdzie konkretnie skierować swoje kroki? Być może bardzo dobrym pomysłem okaże się działalność w ramach Ligi Obrony Kraju.

Kiedyś działalność w tej organizacji cieszyła się sporą popularnością, jednak również i dziś nie brakuje osób, którym profil działalność LOK jest bliski i nie kojarzą tej nazwy jedynie z kursami prawa jazdy.

Rzeczywiście, LOK, po konieczności przeprofilowania swojej działalności, proponuje kursy prawa jazdy różnych kategorii i jest to działalność, dzięki której pozyskuje znaczą część środków na swoją działalność, jednak nie jest to główny cel istnienia LOK.

Liga jest spadkobierczynią powstałego zaraz po wojnie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza. Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem patriotycznym, które skupia w swoich szeregach osoby zainteresowane działalnością na rzecz umacniania obronności Polski.

Aktualnie w LOK działa ponad 130 tysięcy osób, zrzeszonych w ponad 4600klubach oraz kołach. Aż połowę aktywnych członków Ligi stanowi młodzież.

Najpopularniejszą sekcją LOK jest strzelectwo sportowe, sekcja łącznościowa i żeglarska. Młodzież uczestniczy również w obozach przysposobienia obronnego organizowanych przez LOK. Oferowane są także kolonie, półkolonie i inne programy w ramach „Akcji – Lato” oraz „Akcji – Zima”.