Rozpoczęto prace budowlane dotyczące nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Blizna, Piaski i Kolejowa w mieście Kole. Celem tej inwestycji, która jest zlokalizowana blisko marketu Kaufland, jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych. Szczególny nacisk kładziony jest na ochronę grup najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo, takich jak osoby starsze, dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Implementacja tego projektu stanowi reakcję na konieczność zwiększenia przepustowości drogi oraz skrzyżowania, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy ruch pieszych jest największy.

Te działania zostały podjęte jako bezpośrednia odpowiedź na wiele wypadków drogowych, które miały miejsce na tym konkretnym skrzyżowaniu. Sytuacja ta stała się szczególnie problematyczna po 2019 roku, kiedy to wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego przez dodanie znaków STOP dla kierowców jadących z ulicy Kolejowej. W przeszłości, ta ulica była traktowana jako droga z pierwszeństwem przejazdu, ale to uległo zmianie na korzyść ulic Blizna i Piaski. Mimo iż ta zmiana miała na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, przyczyniła się do wzrostu liczby kolizji, ze względu na tzw. „jazdę na pamięć”.