Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Wielki Potencjał to zespół zróżnicowany zarówno wiekiem, jak i doświadczeniem, w skład którego wchodzi nie tylko kandydat na Wójta Gminy Osiek Mały, ale również młodzi ludzie, gotowi do walki o zdobycie mandatów radnych. Wszyscy razem planują efektywnie pracować nad realizacją swojego programu, którego głównym celem jest rozwój ich gminy.

W skład tego komitetu wchodzi Roman Ziółkowski, zawodowo technik ekonomista oraz inżynier informatyk, który od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie właśnie tej gminy. Jest też radnym Rady Gminy Osiek Mały od roku 2014 i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Drzewce.

Zapowiedział już, że w najbliższych wyborach samorządowych zamierza rywalizować o stanowisko Wójta. Przygotowuje się do prezentacji swojego planu dla gminy, który ma zamiar przedstawić mieszkańcom w najbliższym czasie.

Ale Roman Ziółkowski nie jest jedynym działaczem KWW Mała Ojczyzna Wielki Potencjał. Do zespołu dołączyła grupa młodych mieszkańców, pełnych entuzjazmu i gotowych do wprowadzenia zmian. To oni będą wspierać kandydata na stanowisko Wójta w walce o mandaty radnych.