Powiat Kolski, nawiązując współpracę z Gminą Miejską Koło, przystąpił do realizacji remontu jednego z kluczowych arterii w centrum miasta – ulicy Broniewskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardów infrastruktury drogowej. W finansowaniu tej inwestycji biorą udział zarówno środki powiatu, jak i zewnętrzne fundusze pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024.

Analiza kosztowa wyżej wymienionej inwestycji
Całkowity koszt remontu ulicy Broniewskiego to 3 425 289,76 zł. Kwota ta jest finansowana za pomocą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 2 397 702,83 zł. Posiadane fundusze umożliwią przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych, co ma kluczowe znaczenie dla ulepszenia stanu infrastruktury drogowej w mieście Koło.

Założenia projektu i oczekiwane rezultaty
Głównym celem tego projektu jest usprawnienie ruchu drogowego w centrum miasta oraz znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ulicy Broniewskiego. Szczególnie ważne jest to z punktu widzenia dostępu do Szkoły Podstawowej nr 3, która znajduje się nieopodal remontowanej drogi. W związku z tym, że ulica Broniewskiego jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc w Koło, jej modernizacja ma na celu zredukowanie korków i ułatwienie przejazdu.

Korzyści dla społeczności lokalnej
Prace remontowe przyniosą wiele korzyści dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Poprawa jakości nawierzchni, budowa ronda oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach. Mieszkańcy skorzystają również na modernizacji chodników, dodatkowych miejsc parkingowych oraz azylów dla pieszych.