W ostatni weekend, burmistrz miasta Przedecz, Jarosław Sobański, wspólnie z Hanną Wiśniewską, przewodniczącą miejscowej Rady Miejskiej, wzięli czynny udział w festynie. Impreza ta była organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) działający na terenie Przedcza. Wydarzenie to przyciągnęło duże grono mieszkańców tej gminy. W trakcie festynu burmistrz Sobański i przewodnicząca Wiśniewska podarowali słodycze najmłodszym uczestnikom imprezy.

Burmistrz Przedcza, Jarosław Sobański, 3 czerwca odbył serie wizyt we wszystkich instytucjach edukacyjnych funkcjonujących na terenie gminy. Celem tych spotkań była możliwość złożenia życzeń oraz wręczenia słodyczy dzieciom i młodzieży, którzy na co dzień korzystają z oferty edukacyjnej tych placówek. Burmistrz odwiedził m.in. Szkołę Podstawową im. Władysława Umińskiego działającą w Przedczu, a także Gminne Przedszkole w Przedczu oraz Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Chmurka”.