Kluczowy program miejski doceniony

Kolska Geotermia to jeden z najważniejszych, o ile nie najistotniejszy program miejski realizowany przez Koło, który ma dla jego rozwoju decydujące znaczenie, szczególnie w obecnych czasach – potęgującego się kryzysu energetycznego.

Sukcesywnie realizowany program, będący wizytówką Koła, został niedawno nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce.

Miasto doceniono w kategorii Aspirujący Innowator Roku (ciepłownictwo).

Konkurs zainicjowano w celu promocji nowoczesnych rozwiązań mających na uwadze efektywną modernizację systemów grzewczych, zgodnie z duchem stosowanych dziś na całym świecie w coraz większym zakresie rozwiązań, ważnych również ze względów ekologicznych.

Organizatorami konkursu są: Instytut Polityki Energetycznej, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Konkretne rozwiązania i popularyzacja wiedzy

Coraz więcej samorządów terytorialnych w Polsce decyduje się przechodzić na alternatywne, nowoczesne, a bywa również, że nowatorskie systemy grzewcze. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że jest to właściwa strategia, która może być nie tylko opłacalna, w wieloletniej, ale również o wiele bliższej perspektywie czasowej.

Posiadanie alternatywnego systemu w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań to także inwestycja w bezpieczeństwo, autonomię i w ostatecznym rozrachunku, również efektywność finansową przy realizowaniu tak ważnej usługi, jaką jest dostarczenie ciepła społeczności lokalnej.

To jedno z najważniejszych zadań każdego samorządu. Tworzenie takich rozwiązań w terenie przyczynia się jednocześnie do zwiększenia „puli” nowoczesnych technologii ciepłowniczych w całym kraju.

Konkurs ma za zadanie nie tylko nagradzanie już wdrożonych, czy będących w fazie realizacji innowacyjnych rozwiązań, ale również promowanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich realnego znaczenia użytkowego dla różnych odbiorców, w tym mieszkańców gmin.