Profilaktyka ma znaczenie

Mieszkańcy Koła mogą skorzystać z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Aby móc wziąć udział w badaniu należy jedynie wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, które zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Ośrodek rozpoczyna właśnie realizację projektu „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego”. Program dotyczy całego województwa wielkopolskiego. Badania realizowane są już od roku i potrwają do końca 2023 roku.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel programu jest kompleksowy i dotyczy nie tylko samego badania, ale również edukacji zdrowotnej, dzięki której uczestnicy mają szansę zapoznać się z istotnymi informacjami na temat różnych chorób związanych z przedmiotem badań.

W ramach projektu zostanie wykonana kolonoskopia w znieczuleniu, badanie na obecność krwi utajnionej w kale oraz powtórne badanie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu inicjującym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Z bezpłatnego programu profilaktycznego mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego, w wieku od 50 do 74 lat. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym, które poprzedza wykonanie samych procedur związanych z badaniem.

Konieczne jest także podpisanie stosownego oświadczenia o braku diagnozy i/albo leczenia z powodu nowotworu jelita grubego lub/i odbytnicy. Kolejnym wymogiem formalnym jest wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania i złożenie oświadczenia uczestnika projektu.

Pierwszy pobór próbek odbędzie się 24 listopada br., drugi – 15 grudnia br. Oba – w Komendzie Hufca ZHP Koło.

Badania profilaktyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego są najlepszą metodą przeciwdziałania rozwojowi nowotworów tej okolicy. Wykrycie ich we wczesnym etapie, daje bardzo duże szanse na sukces w leczeniu.