Nowa przestrzeń przyjazna rodzinie

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie sfinalizował projekt mający na celu powołanie do życia Klubu Wsparcia Rodziny. W tym celu podpisana została umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania dotacji niezbędnej do zorganizowania przestrzeni, dzięki której rodziny z Koła uzyskają wielostronne wsparcie.

Klub Wsparcia Rodziny oferuje szeroką gamę zajęć dostosowanych do potrzeb rodzin na różnym poziomie ich funkcjonowania. To szczególne zainteresowanie rodziną wynika z jej roli w społeczeństwie. Nie jest truizmem stwierdzenie, że zdrowa rodzina to również zdrowe społeczeństwo. Wiele dysfunkcji społecznych miewa swój początek w nieodpowiednich relacjach rodzinnych.

Zmierzenie się z problemami, jakie mogą powstać na różnych etapach życia rodzinnego to szansa na to, by je uzdrowić.

Miejsce spotkań

W Klubie Wsparcia Rodziny realizowany będzie projekt pn. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społeczny rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

W ramach programu realizowane będą różne aktywności, w tym m.in. zajęcia tematyczne dostosowane do osób młodszych i starszych. Świadczone też będą usługi doradcze, ale to nie wszystko.

Klub kojarzy się z miejscem, w którym się spotykamy i cieszymy wspólnie spędzanym czasem. Tak będzie również z Klubem Wsparcia Rodziny. Dzięki uzyskanym środkom udało się stworzyć miejsce, które zachęca do tego, żeby tu przyjść, poznać inne osoby, mające często podobne problemy i wymienić się doświadczeniami, świadcząc sobie tym samym pomoc.

Program zajęć rozwojowych

Specjaliści z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie zapraszają również do udziału w różnorodnych zajęciach.

Będą to m.in. warsztaty psychologiczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach stresujących, ćwiczenia dla kobiet w ciąży, zajęcia skierowane do przyszłych ojców i dziadków, zabawy integrujące pokolenia czy zajęcia socjoterapeutyczne.

W klubie świadczona będzie również pomoc dla rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe. Zaplanowano także indywidualne konsultacje dotyczące problemów wychowawczych.