Wiosna już na dobre rozgościła się w regionie, ze swoimi ciepłymi już dniami i zimniejszymi nocami. O wiośnie świadczą również śpiewy ptaków, zieleniejące się drzewa i trawy ale przede wszystkim to przylot bocianów. Te już są w naszym regionie. Ornitolodzy ogłaszają więc oficjalne liczenie dorosłych osobników.

Nie tylko specjaliści od ptaków ale i mieszkańcy, miłośnicy przyrody ucieszyli się z powrotu bocianów do Koła. Bocianie gniazda można zobaczyć w wielu miejscach w mieście, na słupach energetycznych, wieżach kościołów czy też na dachach domów. Przy niektórych jest zamontowana specjalna kamerka tak, aby zainteresowani mogli zobaczyć przez internet, co dzieje się w gnieździe ulubionego bociana.

Przy okazji warto przypomnieć, że bociany są w Polsce gatunkiem chronionym. Oznacza to, że nie wolno na nie polować ani też działać świadomie na ich szkodę. Zagrożona populacja bocianów jest pod ścisłym nadzorem Polskiego Stowarzyszenia Ornitologicznego, które na bieżąco monitoruje wielkość populacji powracającej do Polski.