Robert Kropidłowski, Starosta Kolski, witał zaproszonych gości z optymizmem, wyrażając swoją nadzieję na to, że wirtualna strzelnica zostanie entuzjastycznie przyjęta przez szkołę. Wyraził podziękowania dla Dyrekcji i Radnego Powiatu Kolskiego, Łukasza Królasika, za ich zaangażowanie w realizację tego projektu.

Pani Dyrektor Katarzyna Poronin podziękowała Staroście, Wicestaroście, Zarządowi Powiatu Kolskiego oraz Radnym Powiatowym i pracownikom Starostwa. Chwaliła ich za wkład pracy w przygotowanie projektu, twierdząc, że wirtualna strzelnica to absolutny sukces, czyli „strzał w dziesiątkę”.

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 200 000 zł z państwowego funduszu celowego. Środki pochodziły od Ministerstwa Obrony Narodowej jako dotacja celowa. Dzięki temu uczniowie mają teraz możliwość rozwijania swoich pasji.