Co dalej z inwestycją?

Mieszkańcy oraz firmy działające w rejonie ulicy Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej w Kole od lat oczekiwali podłączenia budynków, w których żyją albo prowadzą działalność do sieci kanalizacji komunalnej.

W Kole nie wszystkie ulice korzystają z tego udogodnienia, dlatego włodarze miasta dążą do tego, żeby ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić – z uwagi na komfort życia mieszkańców, ale również na stan środowiska naturalnego.

Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej jest tak samo ważna pod względem ekologicznym, jak inwestowanie w nowe źródła energii, dzięki którym zmniejsza się emisja dwutlenku węgla, a to bezpośrednio rzutuje na stan powietrza w danym miejscu.

Przyłączenie kolejnych ulic do sieci kanalizacji miejskiej zapowiedziano już kilka miesięcy temu, o czym również informowaliśmy. W sierpniu odbył się przetarg, ze skutkiem pozytywnym, czyli z wyborem wykonawcy, który zaoferował najlepsze warunki realizacji inwestycji, problemem mogłyby się jednak okazać dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne.

Projekt zostanie zrealizowany

Ostatnie miesiące nie napawają optymizmem – poziom inflacji drastycznie rośnie i nie pozostaje to bez wpływu również na ceny materiałów koniecznych do realizacji takich inwestycji jak infrastruktura kanalizacyjna.

W sierpniu 2021 r. rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót kanalizacyjnych, jednak od tego czasu sytuacja dynamicznie się zmieniała. Wstępnie przyłączenie trzech ulic do sieci kanalizacji komunalnej w Kole miało kosztować niecały milion złotych.

W ciągu niedługiego czasu szacunki drastycznie się zmieniły i dziś mówimy już o kwocie 2,5 miliona złotych netto, brutto to koszty rzędu ponad 3 milionów złotych.

Władze Koła stanęły przed nie lada wyzwaniem, chcąc zrealizować inwestycję planowaną od lat. Obecnie można już zapewnić, że nie jest ona zagrożona. Znaleziono dodatkowe źródła finansowania jej realizacji.

W listopadzie udało się podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest dofinansowanie (na atrakcyjnych warunkach spłaty) na łączną kwotę 2,5 miliona złotych brutto.

Dzięki nawiązaniu współpracy z NFOŚiGW można zapewnić, że inwestycja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2022 roku.