Są plany finansowe na 2022 rok

Miasto Koło, podobnie jak inne samorządy, w ostatnich dniach starego roku uchwaliło swój budżet. Bez pozytywnego wyniku głosowania nie byłoby możliwe funkcjonowanie miasta, dlatego uchwała budżetowa jest najważniejszą dla każdego samorządu.

Jak przebiegło głosowanie nad budżetem w Kole? Plan finansowy na rok 2022 zyskał zdecydowane poparcie – za planem, który został przedstawiony przez burmistrza głosowało kilkunastu radnych, przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu i kilku wstrzymujących się.

Co oznacza przyjęcie uchwały budżetowej? Możliwość szczegółowego rozplanowania roku pod względem finansowym. W budżecie przedstawione są zarówno źródła pozyskiwania środków, jak i cele, na które mają one być spożytkowane.

Bez uchwały nie mogłyby funkcjonować nie tylko organy samorządu, ale również różne jednostki z nim związane.

Uchwała budżetowa, czyli najważniejszy dokument finansowy gminy uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Finansów RM Koła oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Będą środki na inwestycje miejskie

Budżet miasta, czyli zestawienie dochodów i wydatków, jest już znany. Dochody Miasta Koła wyniosą ponad 103 miliony złotych, wydatki będą wyższe – na poziomie nieco ponad 104,5 milionów złotych.

W tej kwocie znalazły się zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Dzięki uchwaleniu budżetu można będzie z powodzeniem kontynuować inwestycje rozpoczęte przed rokiem 2022 i zaplanować oraz zacząć realizację nowych.

Większość środków budżetowych zostanie przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej (w tym na budowę nowych odcinków dróg, ulic, chodników, instalację oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji deszczowej) oraz sportowej (budowa boisk przy szkołach).

Ważną inwestycją będzie także zbudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zapewni efektywniejsze zarządzanie odpadami. A to tylko niektóre punkty, które znalazły się w budżecie Koła na 2022 rok.