„Wielkopolski System Opieki Seniora” rusza w Kole

O ile teleporady, które stały się „popularne” w ramach świadczenia usług zdrowotnych – nie u wszystkich pacjentów cieszą się dobrą opinią, o tyle usługi teleopieki z pewnością przyjęte zostaną przez beneficjentów z dużym zainteresowaniem.

W Kole zainaugurowano właśnie pilotażowy program teleopieki dla seniorów, dzięki któremu starsi, schorowani i samotni mieszkańcy miasta zyskają większe i co najważniejsze – realne – poczucie bezpieczeństwa.

System teleopieki bazuje na specjalnych opaskach, które pozwalają służbom medycznym bardzo szybko i skutecznie nieść pomoc osobom potrzebującym. Projekt jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Program udaje się skutecznie realizować dzięki współpracy z samorządami lokalnymi. Jednym z nich został samorząd Koła, któremu udało się zakwalifikować do pilotażu.

W ramach systemu opieki miasto otrzymało dziesięć opasek dla seniorów, które zostały już rozdane. Obdarowane nimi osoby przyznają, że znacząco zwiększają one poczucie bezpieczeństwa, w związku z tym program będzie kontynuowany.

Opaski ratujące życie

Jak działają opaski? Są one umieszczane na nadgarstku osób, które z nich korzystają. Ich zadaniem jest monitorowanie stanu zdrowia takiej osoby. Za pomocą opaski można również łatwo i szybko wezwać pomoc. Teleopieka „realizowana” za pośrednictwem tego prostego przedmiotu pozwala prowadzić całodobowy monitoring pacjenta.

Pierwsi seniorzy z Koła, którzy mogą korzystać z usług teleopieki, zostali wytypowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucję prowadzącą pilotaż na terenie miasta.

Władze Koła, w związku z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, mają zamiar kontynuować program teleopieki, co będzie się wiązało z koniecznością pozyskania odpowiednich środków na zakup kolejnych opasek. W następnej transzy planowane jest zamówienie ok. stu sztuk opasek.

Miasto będzie się starało uzyskać wsparcie finansowe na realizację usług teleopieki z Programu Cyfrowa Gmina.