Święto Zmarłych 2021 w Kole

W ubiegłym roku rząd zdecydował o zamknięciu cmentarzy tuż przed Świętem Zmarłych. Decyzja była kontrowersyjna i spotkała się z krytyką wielu środowisk, przede wszystkim osób, które utrzymują się ze sprzedaży chryzantem, innych kwiatów oraz produktów funeralnych.

W tym roku nie zdecydowano się na wprowadzenie podobnych restrykcji związanych z sytuacją epidemiczną. Cmentarze pozostaną otwarte. Większy ruch przy cmentarzach obserwowany jest w całej Polsce już w ostatnich dniach października. Nie inaczej jest w Kole.

Handlowcy oferujący produkty cieszące się zainteresowaniem osób, które w pierwszych dniach listopada będą odwiedzać groby bliskich, mogą korzystać z kilku miejsc, nie tylko miejskiego targowiska.

Podobnie jak w latach poprzedzających rok 2020, również i w tym roku można będzie nabyć chryzantemy, stroiki i znicze na wyznaczonym terenie bezpośrednio sąsiadującym z cmentarzem parafialnym w Kole.

Nowa uchwała w sprawie handlu okrężnego

W związku ze zgłaszanym przez mieszkańców miasta zapotrzebowaniem Rada Miejska na wniosek Burmistrza Koła zdecydowała w podjętej uchwale o ustanowieniu dodatkowych miejsc targowych, w których można będzie prowadzić handel artykułami funeralnymi.

Jednogłośnie przegłosowana uchwała dotyczy również szerszego spektrum prowadzenia działalności handlowej na terenie Koła. Wyznaczono nie tylko targowisko miejskie, ale ustalono w jej ramach również regulamin placu targowego.

W dokumencie znalazły się szczegółowe przepisy dotyczące różnych aspektów realizowania działalności handlowej na terenach należących do Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi od dłuższego czasu przez mieszkańców miasta.

Uchwała ma charakter kompleksowy i reguluje zarówno zasady handlu całorocznego, jak i okresowego – na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach wyznaczonych do wykonywania tego rodzaju działalności.

Przez cały długi weekend świąteczny mieszkańcy i goście mogą bez przeszkód dokonywać zakupów wiązanek, kwiatów, stroików czy zniczy, m.in. na działkach, które są własnością Gminy Miejskiej Koło. Handel ten prowadzony będzie do 4 listopada 2021 r.