Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, 31 marca 2024 roku będzie ostatnim dniem, w którym obowiązywać będzie obniżona stawka VAT na pierwszej potrzeby artykuły spożywcze. To rozwiązanie było odpowiedzią na wysoką inflację, która została odnotowana i była efektem prognoz dotyczących tendencji cenowych.

Stawka VAT dla podstawowych produktów spożywczych była obniżona od 1 lutego 2022 roku. Powodem wprowadzenia tej decyzji był rekordowy wskaźnik inflacji z stycznia 2022 roku, który wynosił aż 9,2% w skali roku. Warto jednak zauważyć, że wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na spadek inflacji w styczniu 2024 do poziomu 3,9% rok do roku. Jest to najniższy poziom wzrostu cen konsumpcyjnych od marca 2021 roku.

Obniżka stawki VAT na artykuły spożywcze miała zauważalny wpływ na dynamikę wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych. W styczniu 2024 roku, tempo wzrostu cen tych produktów osiągnęło wartość 4,9%, co jest najniższym wynikiem od września 2021 roku.

Pełne dane dotyczące inflacji oraz dynamiki cen żywności za styczeń i luty 2024 roku zostaną opublikowane przez GUS 15 marca 2024 roku. Przewiduje się, że niższa dynamika wzrostu cen żywności będzie wynikiem tendencji spadkowych na światowych rynkach rolnych, a także efektu bazy, który wiąże się z wysokim wzrostem cen żywności w poprzednich latach. Prognozuje się również, że trend spadkowy inflacji i cen żywności utrzyma się w lutym i marcu 2024 roku.