Od pierwszego dnia kwietnia bieżącego roku, pacjenci będą musieli dostosować się do nowych cen leków refundowanych. Zgodnie z nowym obwieszczeniem, dla 539 produktów z listy refundacyjnej dopłata będzie niższa, podczas gdy dla kolejnych 545 pozycji koszty ponoszone przez pacjentów ulegną zwiększeniu.

Ostatnie obwieszczenie na temat listy leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Regularne aktualizacje listy refundacyjnej są niezbędne, umożliwiają bowiem wprowadzanie nowych produktów o potwierdzonym działaniu oraz tzw. leków generycznych. Są to zamienniki oryginalnych leków, które zawierają identyczną substancję czynną.

Refundacja to system, który pozwala pacjentom na zakup leków oraz specjalistycznych środków spożywczych i wyrobów medycznych w niższych cenach. Aby skorzystać z tego typu ulgi, konieczne jest zrealizowanie zakupu w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W rezultacie pozytywnych decyzji dotyczących refundacji, do wykazu produktów objętych tym systemem dodano łącznie 86 nowych pozycji lub wskazań terapeutycznych.