Zostały ukończone i oddane do użytku dwie znaczne inwestycje zrealizowane pod auspicjami programu Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych. Lokalizacje tych projektów to Nowa Wieś w gminie Osiek Mały oraz Koło. I wicewojewoda wielkopolski, Aneta Niestrawska, uczestniczyła w ceremoniach odbiorowych.

Ten rządowy program finansowania jest skierowany na budowę i modernizację różnych obiektów, takich jak drogi, szkoły, przedszkola czy żłobki. Finansuje także rozbudowę ścieżek rowerowych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jego głównymi celami są rozwój przedsiębiorczości na lokalnym poziomie, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, tworzenie nowych ofert pracy oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Wicewojewoda podkreślała, że Polski Ład, jako program cywilizacyjny, przyczynił się do zgromadzenia ponad 26 mln złotych dla powiatu kolskiego.

Nowo wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe to tylko jedno z wielu działań podjętych w powiecie kolskim w ramach programu Polski Ład. Pięć nowych arterii rowerowych i pieszych zostało stworzonych w Kole, Grzegorzewie, Osieku Małym, Kościelcu i Przedeczu, za sprawą dofinansowania rządowego. Całość wsparcia finansowego na ten cel wyniosła ponad 6 mln złotych.

W Nowej Wsi Aneta Niestrawska uczestniczyła również w uroczystości oddania do użytku publicznego odnowionej hydroforni. Ta inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład. Wsparcie na modernizację wyniosło 2 mln zł. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydłużyć proces napowietrzania Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, co pozytywnie wpływa na jakość uzdatnianej tam wody. Mieszkańcy Nowej Wsi i okolic mają teraz dostęp do wody lepszej jakości.