Kolejna edycja popularnego konkursu ortograficznego

Odważni mieszkańcy Koła, którym nie są straszne meandry polskiej ortografii, już po raz czwarty mogli uczestniczyć w Dyktandzie dla Dorosłych i Młodzieży. W tym roku do dyktanda przystąpiło czternaścioro uczestników.

Ten szczególny konkurs zorganizowany został, podobnie jak w latach poprzednich, przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole. W ten właśnie sposób zdecydowano się upamiętnić czterdziestą rocznicę Biegu Warciańskiego.

Wydarzenie zostało także wpisane w harmonogram uroczystości mających uhonorować ważną datę w historii miasta, czyli 660-lecia jego lokacji, której dokonał król Kazimierz Wielki, w 1362 roku.

Dyktando odbyło się w szczególnym miejscu – sali sesyjnej kolskiego ratusza. Honorowy patronat nad konkursem przyjął Burmistrz Miasta Koła oraz Starosta Powiatu Kolskiego.

Osoba, która najlepiej poradziła sobie z tekstem dyktanda otrzyma puchar Mistrza Ortografii Koło 2022. Nagrody zostaną wręczone w maju 2022 r.

Dyktando z biegiem w tle…

Język polski nie należy do najłatwiejszych. W różnych światowych rankingach plasuje się na jednych z pierwszych miejsc, w skali trudności. O tym, że władamy językiem szczególnym „decyduje” nie tylko skomplikowana ortografia, ale również gramatyka.

Prawdopodobnie trudno byłoby znaleźć Polaka, który posługując się językiem ojczystym nawet przez kilkadziesiąt lat, byłby przekonany, że zna wszystkie jego niuanse i jest w stanie uchronić się od błędów. Nie będzie wielką przesadą powiedzieć, że nie jest to możliwe?

Stawanie w „turniejowe” szranki, w których główną rolę gra język polski, wymaga pewnej odwagi, dlatego dyktanda, czy to ogólnopolskie, czy lokalne, zawsze wzbudzają respekt. Nie każdy czuje się na sile, żeby podjąć tę „językową” rękawicę.

Treść dyktanda AD 2022 dotyczył historii Biegu Warciańskiego. Czy tekst był trudny? Można to już sprawdzić – dyktando zostało opublikowane na stronie Biblioteka-Kolo.pl.