Głos seniora ważny w Kole

Seniorzy odgrywają wiele istotnych ról społecznych, są niezbędni dla prawidłowego funkcjonowania zdrowej społeczności lokalnej. Ich głos w wielu sprawach istotnych dla miejsca, w którym żyją, jest nie do przecenienia, dzięki posiadanemu przez starsze pokolenie doświadczeniu życiowemu.

W wielu miastach i wsiach lokalne samorządy stawiają coraz bardziej właśnie na seniorów i ich aktywny udział w życiu publicznym.

Nie inaczej jest w Kole, w którym rok temu powołano autonomiczny organ integrujący środowisko kolskich seniorów – jest to Rada Seniorów działająca przy Radzie Miasta.

Organ ten pełni rolę opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną i jest upoważniony do wypowiadania się w różnych kwestiach dotyczących życia w mieście, nie tylko ich grupy wiekowej.

Jak pokazuje praktyka innych samorządów, powołanie Rady Seniorów znacznie ożywia miejscową społeczność i integruje ją międzypokoleniowo.

Seniorzy, którzy mogą korzystać z czasu wolnego na emeryturze, często nie chcą być bierni i właśnie w tym okresie życia mogą dać z siebie wiele miejscowościom, które są ich małymi ojczyznami.

Nowy rozdział w działalności kolskich seniorów

Rada Seniorów w Kole działa już kilkanaście miesięcy. Została utworzona w trudnym czasie, związanym z epidemią, jednak nie przeszkodziło to aktywnym starszym mieszkańcom miasta w skupieniu się na ważnych dla Koła i jego mieszkańców problemach, po to, by pomóc je realnie rozwiązywać.

Do tej pory Rada mogła się zbierać w ratuszu miejskim, ale z uwagi na brak odpowiedniego lokalu, jej stałe działanie było utrudnione.

Teraz sytuacja zmieni się diametralnie i w pozytywnym kierunku, ponieważ Radzie Seniorów oddano lokal w budynku zajmowanym przez Straż Miejską.

Dzięki tej decyzji podjętej przez władze miasta kolscy seniorzy będą mogli liczyć na większą autonomię i samodzielność w działaniu. Posiadanie niewielkiego, ale komfortowego lokalu pozwoli m.in. na organizowanie stałych dyżurów i organizację pracy w dłuższej perspektywie.

Wiek emerytalny nie oznacza braku aktywności – wręcz przeciwnie – seniorzy udowadniają, że młodość to nie metryka, a stan ducha, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się również działające w całej Polsce kluby seniora.