Nauka samorządności

27 września 2021 r. nie był typowym dniem pracy w kolskim Ratuszu. Tego dnia odbyła się szczególna – Dziecięca Sesja Rady Miejskiej Koła. Było to już szóste spotkanie w tej formule, w ramach którego dzieci z kolskich szkół nie tylko miały okazję zadać pytania włodarzom miasta, ale przede wszystkim poczuć się jak prawdziwi, dorośli samorządowcy.

W tym roku młodymi radnymi stali się uczniowie jednej z klas IV ze Szkoły Podstawowej numer 5 w Kole. Dzieci zostały przywitane przez Burmistrza Miasta Koła, Krzysztofa Witkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła, Tomasza Sobolewskiego, którzy przekazali młodym radnym insygnia władzy miejskiej – w tym łańcuch.

Z tym insygnium młodzi adepci polityki samorządowej mogli już oficjalnie rozpocząć VI Dziecięcą Sesję Rady Miejskiej Koła.

Na początku obrad odbyło się uroczyste zaprzysiężenie, następnie młodzi radni podjęli kilka uchwał, w ostatnim punkcie obrad znalazły się pytania do włodarzy miasta.

Samorządowa lekcja demokracji

Dziecięce Sesje Rady Miejskiej, podobnie jak sesje Parlamentu Dzieci i Młodzieży cieszą się dużą popularnością u młodych adeptów polityki. Obserwowanie takich sesji pokazuje jak duże są pokłady kreatywności i jednocześnie racjonalności w kwestiach podnoszonych podczas takich obrad.

Tego rodzaju nadzwyczajne sesje są jednymi z najefektywniejszych lekcji demokracji, podczas których młodzi ludzie bezpośrednio zaznajamiają się z mechanizmami działania instytucji samorządowych.

Młodzi radni w Kole wykazali się szczególną aktywnością w tej części obrad, w której mogli zadawać pytania samorządowcom. Poruszone zostały różne kwestie, dotyczące m.in. miejskiej infrastruktury, ale również bardziej dalekosiężne, dotyczące przyszłości i rozwoju Koła.

Na pamiątkę uroczystej sesji przed ratuszem zasadzono drzewo, które będzie na długie lata przypominało o Dziecięcych Sesjach Rady Miejskiej Koła.