Kolejna udana inwestycja MZWiK

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole staje się coraz bardziej ekologiczny i efektywny – a to za sprawą kolejnych udanych inwestycji, które nie tylko usprawniają pracę zakładu na różnych poziomach prowadzonej działalności, ale również sprawiają, że prace te są zdecydowanie bardziej sprzyjające środowisku.

W niedługim czasie kierownictwu zakładu udało się rozpocząć trzy istotne inwestycje o znaczeniu strategicznym, nie tylko dla spółki, ale przede wszystkim dla miasta. Sukcesem okazał się remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, a także podjęcie prac przy rozbudowie oczyszczalni ścieków, co wiązało się m.in. z koniecznością wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt.

Sam zakład działa w sposób bardziej ekonomiczny i ekologiczny, m.in. dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych.

W ostatnich dniach flota MZWiK wzbogaciła się o nowoczesny, specjalistyczny i ekologiczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, czyli tzw. minioczyszczalnię, która działa na zasadzie zamkniętego obiegu wody.

Dzięki nowemu nabytkowi możliwe będzie o wiele sprawniejsze i bardziej ekologiczne wykonywanie prac kanalizacyjnych.

Minioczyszczalnia na zamówienie

Nowoczesny pojazd z zamkniętym obiegiem wody, który właśnie trafił do MZWiK w Kole nie pochodzi z produkcji masowej. Został wykonany na zamówienie, w związku z tym jest optymalnie dostosowany do potrzeb zakładu. Dzięki temu jest tańszy w eksploatacji.

Co ciekawe, włoski producent mobilnej minioczyszczalni zaproponował zdecydowanie najkorzystniejszą finansowo ofertę w ogłoszonym przez MZWiK przetargu.

Łączny koszt pojazdu wynosi ok. 2,5 mln złotych. Zakup nowoczesnego pojazdu specjalistycznego był konieczny. Do tej pory spółka dysponowała starszym i wysłużonym sprzętem, który liczył sobie już kilkanaście lat i nie był dostosowany do wyższych wymagań w zakresie wydajności i ekologii.

Nowa minioczyszczalnia pozwoli skuteczniej i taniej oczyszczać kanalizację deszczową, które to zadanie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejął niedawno od miasta.

Spółka będzie się starała odzyskać część środków przeznaczonych na zakup pojazdu z programów UE.