Duże zmiany w komunikacji publicznej Koła

Od początku 2022 roku mieszkańców Koła i okolic czekają duże i co ważne – pozytywne – zmiany w lokalnej komunikacji miejskiej. Dzięki umowie zawartej między Gminą Miejską Koło oraz Gminą Koło możliwe będzie udostępnienie przystanków miejskich do obsługi linii, które jeżdżą poza teren miasta Koła.

Do tej pory kwestia ta nie była rozwiązana, co było niekorzystne, zarówno dla samych mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, jak i dla samej komunikacji. Od 1 stycznia 2022 r., dzięki uregulowaniu wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, możliwe będzie korzystanie z nowych linii, które łączą lokalizacje istotne dla mieszkańców.

W rozkładach jazdy znajdą się dłuższe kursy, które pozwolą łatwo dostać się do szkół w Kole, do miejskiego szpitala, jak również do zakładów pracy – w Kole i w okolicach.

Podpisana niedawno umowa pozwoli znacząco rozszerzyć zakres działania miejscowej komunikacji publicznej, co jest istotne również ze względów ekologicznych.

Nowe linie autobusowe w Kole

Od stycznia przyszłego roku, czyli już za nieco ponad dwa tygodnie, na przystankach w Kole zatrzymywać się będą autobusy, które do tej pory nie miały do tego prawa, a co było przez wiele osób oczekiwane, ponieważ w znaczący sposób poprawiało dostęp do komunikacji lokalnej.

Teraz będzie to możliwe. Na tabliczkach przystankowych pojawią się więc nowe linie i nowe godziny odjazdów autobusów realizujących kursy w ramach transportu zbiorowego.

Porozumienie podpisane przez gminy jest pokłosiem wcześniej podjętej Uchwały Rady Miejskiej Koła w tym przedmiocie. W celu przeprowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych Miasto Koło wyasygnowało kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pięć nowych linii (na ich trasie znalazły się m.in.: Chojny, Gozdów, Borki, Powiercie i Koło Kolonia czy Koło PKP) zostało objętych dofinansowaniem z budżetu funduszu rozwoju przewozów autobusowych.