Alkoholizm i inne uzależnienia nadal dużym wyzwaniem społecznym

W ostatnich latach, w przestrzeni publicznej, nie mówi się tak często o wciąż istniejącym i dużym problemie, jakim jest alkoholizm i inne uzależnienia. O ile media częściej informują o bardziej „alternatywnych” substancjach psychoaktywnych, które mają dużą moc uzależniania i w rezultacie – destrukcji życia i zdrowia – o tyle, alkoholizm (błędnie) wydaje się „oswojony”.

Rzeczywistość jest jednak inna – alkoholizm nie zawsze musi się objawiać konkretnymi zachowaniami, kojarzonymi z nadużywaniem napojów procentowych, czyli z agresją, przesadną emocjonalnością itp., często choroba ta rozwija się w ukryciu, a osoby nią dotknięte potrafią doskonale się maskować… do czasu.

W Polsce aktywnie działają podmioty działające na rzecz samych alkoholików, jak również ich rodzin – są to zarówno organizacje rządowe, jak i pozarządowe. Bardzo istotną kwestią jest to, żeby efektywnie ze sobą współpracowały, dążąc do wspólnego celu – ograniczenia nałogu alkoholowego i zredukowania jego destrukcyjnego wpływu na życie jednostki, rodziny i społeczeństwa.

W Kole podejmowane są różne działania mające na celu realne zmierzenie się z tym istotnym problemem natury zdrowotnej, ale również psychologicznej i socjologicznej.

Spotkanie na rzecz pomocy osobom z problemem alkoholowym

Pierwsza edycja Kolskiego Forum Trzeźwościowego odbyła się niedawno, choć planowana była dużo wcześniej, jednak ze względu na obostrzenia covidowe, spotkanie nie mogło dojść przez dłuższy czas do skutku.

Długo przygotowywane forum okazało się wydarzeniem bardzo istotnym i pożytecznym. W panelach dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele samorządu Koła, instytucji państwowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizatorem I Kolskiego Forum Trzeźwościowego było Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość”. Przy organizacji tego szczególnego spotkania współpracowały również urzędy – UM w Kole, Starostwo Powiatowe, MOPiPR w Kole, MDK oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, edukacja i podjęcie inicjatyw zmierzających do aktywnego zwalczania alkoholizmu w różnych grupach społecznych.

Gościem forum był znany i lubiany aktor, Lech Dyblik, który opowiedział o historii swojego nałogu i wyjścia z niego.

Zastanawiasz się, czy problem alkoholizmu może dotyczyć Ciebie albo kogoś z Twojej rodziny – zobacz jakie mogą być przyczyny alkoholizmu.