Warowania bardziej dostępna

Zamek w Gozdowie jest jednym z najciekawszych obiektów turystycznych powiatu kolskiego. Ruiny warowni, która pamięta czasy Kazimierza Wielkiego, do dziś robią wrażenie, chociaż do naszych czasów zachowała się już niewielka część zamku – mury zewnętrze, fundamenty i część dolna wieży.

Ten istotny dla państwa ostatniego z Piastów obiekt obronny przechodził różne koleje losu. Zamek zbudowany został w ostatnich latach panowania Kazimierza Wielkiego, bywali w nim również inni królowie. Na co dzień był siedzibą starosty kolskiego. Zjeżdżała do niego również szlachta z Wielkopolski. Podobnie, jak wiele innych zamków, również i ten w Gozdowie, ucierpiał znacznie podczas wojen w XVI w.

Dziś ze średniowiecznej, gotyckiej fortecy nie zostało już wiele, jednak położone nad Wartą ruiny zamku potrafią zrobić wrażenie na turystach. Są też miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców Gozdowa, Koła i okolic.

W ostatnich latach podjęto prace mające na celu renowację pozostałych fragmentów warowni i lepsze dostosowanie obiektu do potrzeb zwiedzających. Miejscowy samorząd podjął działania, które finalnie mają doprowadzić do tego, że sam zamek, jak i tereny wokół niego będą spełniać więcej funkcji rekreacyjnych.

Aby stało się to możliwe, konieczne jest wykonanie prac wzmacniających niektóre elementy budowli. Gmina Miejska Koło ogłosiła kolejny etap przetargu, w ramach którego mają być wykonane prace zabezpieczające i konserwacyjne obiektu. Planuje się również budowę tarasu widokowego.

II etap prac konserwatorskich

Wszystkie zainteresowane podmioty, które spełniają warunki formalne przetargu, są zaproszone do składania ofert, których przedmiotem mają być prace przy zabezpieczeniu i konserwacji muru północnego.

Ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego są obiektem zabytkowym i w związku z tym wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem konserwatorskim.

W drugim etapie przewiduje się nie tylko wykonanie robót zabezpieczających, ale również uzupełnienie ubytków w murach, scalenie rys, wypełnienie szczelin i realizację wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa obiektu, z uwagi na jego planowane funkcje turystyczne i rekreacyjne.

Termin składania ofert mija 9 sierpnia 2021 r.