W Parku 600-lecia, zlokalizowanym na terenie Koła, miał miejsce interesujący event – konferencja prasowa. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Burmistrza Miasta Koła i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Leszka Galemby i Witolda Czarneckiego. Centralnym punktem rozmów było dofinansowanie, które miasto otrzymało w ramach programu rządowego „Polski Ład”.

Samorząd miejski jest beneficjentem znacznego wsparcia finansowego. Suma ta wynosi dokładnie 9 milionów 900 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na gruntowną rewitalizację Parku 600-lecia. To nie jedyne inwestycje, na które udało się pozyskać środki. Dodatkowo, blisko milion złotych został przyznany na realizację dwóch istotnych projektów budowlanych. Pierwszym z nich jest stworzenie parkingu w pobliżu Miejskiego Domu Kultury w Kole, natomiast drugim – budowa parkingu przed Przedszkolem Miejskim nr 5, również usytuowanym w Kole.