Proces demokratycznego wyboru przywódców to nieodłączny element każdego społeczeństwa, a kampanie wyborcze są jego kluczowym składnikiem. W rzeczywistości, jednym z najbardziej widocznych aspektów tych kampanii są różne materiały promocyjne, takie jak plakaty czy banery. Niestety, zdarza się, że niektóre osoby podejmują decyzję o zniszczeniu tych materiałów podczas trwania kampanii. Często robią to nie zdając sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji swojego działania. Dokładnie dlaczego jest to niewłaściwe i jakie kary mogą spotkać osoby, które postanawiają na takie działanie?

Ostatniej nocy doszło do aktu wandalizmu – zdemolowano przyczepę do transportu reklam, na której zamontowany był dwustronny baner Roberta Popkowskiego, kandydata na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ten pojazd reklamowy zaparkowany był na parkingu przy ulicy Włocławskiej w miejscowości Koło. W obecnej chwili czekamy na reakcję samego kandydata oraz informację, czy zamierza zgłosić ten incydent niszczenia jego materiałów wyborczych do odpowiednich organów ścigania.

Należy zauważyć, że nie tylko zniszczenie, ale również takie czynności jak malowanie na banerach czy naklejanie na nich różnych rzeczy mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.