Od listopadzie, Wielkopolska uzyska 17 nowych poradni specjalistycznych, które ułatwią dostęp do opieki medycznej dla pacjentów. Te nowe placówki obejmują takie specjalizacje jak endokrynologia i kardiologia. Lokalizacje dla tych nowych poradni zostały zidentyfikowane w subregionach Wielkopolski, w tym na terenie Poznania, Kalisza, Leszna i Konina. Znacząco, najwięcej – aż dziesięć – z tych poradni zostanie otwartych w subregionie kaliskim, przy czym pięć z nich znajdzie swoje miejsce w Kępnie.

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadził konkursy na otwarcie nowych poradni specjalistycznych w regionie. Rezultaty ostatnich postępowań konkursowych skutkowały wyłonieniem 17 nowych poradni, które od 6 listopada będą uprawnione do podpisania umów z NFZ i rozpoczęcia usług medycznych dla pacjentów finansowanych przez Fundusz.

Taki stały wzrost liczby poradni specjalistycznych ma na celu poprawę dostępu do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Wielkopolski. Osoby odpowiedzialne za niedawny konkurs są szczególnie zadowolone z sukcesu w zakontraktowaniu nowych poradni endokrynologicznych, metabolicznych i preluksacyjnych.