Bezpieczniejsza praca w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym nie należy do najłatwiejszych, niestety, bywa również, że nie zawsze jest bezpieczna. Wielu groźnych sytuacji można uniknąć, jeśli jest się dostatecznie uważnym. Promowanie bezpiecznych zachowań, które wiążą się z pracą w rolnictwie jest celem konkursu ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Kole.

Konkurs „Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. Przygotowano go z myślą o młodych ludziach – uczniach szkół ponadpodstawowych oraz studentów, głównie – kierunków rolniczych. Do udziału w nim mogą się zgłosić osoby od 15 do 23 roku życia. Można to uczynić do końca września 2021 r.

Konkurs „Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” ma na celu kreatywne zaangażowanie osób, które wykażą się twórczym potencjałem i przedstawią „tytułową” wizję – w ramach nagrania filmowego.

Bezpieczeństwo w sektorze rolnym nadal pozostawia wiele do życzenia. Liczba wypadków jest wciąż duża, a to zawsze oznacza ludzkie dramaty i mniejsze lub większe straty materialne. Najlepszym sposobem na uniknięcie wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym jest prewencja.

Cele inicjatywy

Wizja Zero, jaką opracował KRUS, to program prewencji w zakresie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnym ISSA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego. KRUS należy do tej organizacji od 1991 roku.

Celem strategii Wizja Zero, w ramach której m.in. ogłoszono konkurs, jest doprowadzenie do tego, żeby w jak największym stopniu zredukować, a najlepiej – wyeliminować różnego rodzaju zdarzenia, związane z wykonywaniem pracy w gospodarstwach rolnych, które niosą ze sobą zagrożenia.

Chodzi tu zarówno o wypadki, jak i wiele chorób zawodowych związanych z rolnictwem, ale nie tylko. Kolejne założenia strategii Wizja Zero wiążą się także z polepszeniem jakości życia osób, które swoją aktywność zawodową związały z różnymi działami gospodarki rolnej.

Na to, jaki realnie będzie poziom bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym wpływa nie tylko zachowywanie odpowiednich standardów przy wykonywaniu różnych czynności, ale również, a może przede wszystkim – ogólna jakość życia.