„Myślę, więc nie śmiecę”

Akcja Sprzątanie Świata jest z powodzeniem kontynuowana m.in. w Polsce – od wielu lat. W tym roku akcji przewodziło hasło „Myślę, więc nie śmiecę”. Wydarzenie to miało miejsce również w Kole. W piątek, 17 września 2021 r., do akcji przystąpiły nie tylko szkoły, ale również przedszkola z całego miasta.

Wcześniej placówki zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt przez Urząd Miejski w Kole. Były to worki i rękawice, dzięki którym można było bezpiecznie posprzątać teren, który wyznaczono dla danej placówki – zazwyczaj były to tereny sąsiadujące ze szkołą albo przedszkolem.

W tym roku nie zorganizowano spotkań ogólnych, jednak stosowne działania oświatowe podjęte zostały w każdym, „wewnętrznym” środowisku szkolnym.

Dzięki materiałom multimedialnym przekazanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa uczniowie mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach ekologicznych, a także zapoznać się z materiałami z prelekcji, których tematem były różne kwestie związane z odpowiedzialnością za stan środowiska, w którym na co dzień funkcjonujemy.

Świadomość ekologiczna kluczem do sukcesu

Aby móc skutecznie działać na rzecz czystszego środowiska naturalnego w różnych jego wymiarach, przede wszystkim należy być świadomym problemów, które przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczeń w obszarze powietrza, wody oraz gleby.

Takie akcje jak Sprzątanie Świata mają w tym zakresie szczególne znaczenie – ze względu na bezpośrednie zaangażowanie każdego uczestnika. Łączą zdobywanie wiedzy, budującej świadomość ekologiczną, z aktywnym działaniem, jakim jest sprzątanie bliskiej okolicy.

Wiedza i aktywne działanie to najlepszy sposób na to, aby zbudować postawę autentycznej odpowiedzialności za środowisko, w którym bytujemy. Właściwa segregacja odpadów – to jedno. Istotne jest również to, aby „wytwarzać” mniej śmieci oraz racjonalnie użytkować takie zasoby, jak np. woda.

Jednokrotna akcja, nawet powtarzana cyklicznie, np. raz w roku – to nie wszystko. Ma to być swego rodzaju sygnał wywoławczy do tego, żeby pamiętać o proekologicznych wyborach każdego dnia.