Masz talent recytatorski? Zgłoś się do konkursu!

Oddział dla dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole organizuje szczególny konkurs, do udziału w którym zaproszona zostanie młodzież pasjonująca się poezją i sztuką jej interpretacji.

Konkurs recytatorski „Co mi w duszy gra” ma na celu promowanie poezji i sztuki recytacji w młodym pokoleniu. W konkursie mogą wystąpić uczniowie ósmych klas szkół podstawowych z Koła.

Każdą z placówek może reprezentować do trzech uczniów. Ustalono już, w jakiej formule odbędzie się konkurs. Będzie to turniej recytatorski.

Każdy z uczestników będzie mógł przedstawić dwa utwory poetyckie, z których przynajmniej jeden będzie musiał „reprezentować” epokę literacką Romantyzmu.

Ma to związek z przewodnim hasłem roku 2022, który został ogłoszony jako Rok Epoki Romantyzmu (w nawiązaniu do okrągłej, dwusetnej rocznicy wydania „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza, które to wydarzenie uznaje się za początek Romantyzmu w literaturze i sztuce polskiej).

Jak przebiegać będzie konkurs?

Każdy z uczestników będzie miał maksymalnie siedem minut na całe wystąpienie, podczas którego musi przedstawić dwa wybrane przez siebie wiersze.

Prezentacja zostanie oceniona przez jury konkursowe, które będzie brało pod uwagę takie elementy recytacji jak: odpowiedni dobór prezentowanych utworów – do wieku oraz umiejętności ucznia, opanowanie tekstu, kultura słowa, interpretacja i wyraz artystyczny całego wystąpienia.

Jury podejmie decyzję po dokonaniu indywidualnej oceny każdego z recytatorów i dyskusji w swoim gronie. Jeśli głosy jury nie pozwolą na wyłonienie laureatów, wówczas decydujący głos będzie należał do przewodniczącego.

Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego „Co mi w duszy gra” będą przyjmowane do 31 marca 2022 r. Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. Tego samego dnia zostanie też rozstrzygnięty.

Więcej informacji o konkursie i regulaminie turniejowym – na stronie Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.