Wójt Gminy Osiek Mały, Marek Górczewski, właśnie podpisał ważną umowę. Dotyczy ona opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu dla Centrum Widowiskowo-Kulturalnego w Osieku Małym. Jest to znaczący krok w kontekście rozwoju społeczności lokalnej.

Projekt realizowany jest przez firmę PPH Krajan Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Sępólnie Kajeńskim. Określone ramy czasowe dla wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2024 roku. Projekt ten jest kluczowy dla inwestycji w tej okolicy i jego realizacja jest niezmiernie istotna.

Planowane Centrum Widowiskowo-Kulturalne ma przynieść wiele korzyści dla społeczności Osieka Małego. Przewiduje się, że stanie się ono miejscem organizacji wielu wydarzeń – nie tylko o charakterze artystycznym i kulturalnym, ale także edukacyjnym. Ponadto, ma stać się centrum integracji mieszkańców, co ma ogromne znaczenie dla życia społecznego tej lokalności.