Decyzją Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, dotychczas pełniąca funkcję Sekretarza Miasta Koła, Monika Ciesielska została mianowana na role Zastępcy Burmistrza. Nominacja ta została przeprowadzona dzień wcześniej.

Obecnie Pani Ciesielska spełnia obowiązki zarówno Sekretarza, jak i Zastępcy Burmistrza, działając na obu tych stanowiskach w wymiarze połowy etatu. Posiada ona doświadczenie w pracy na obu tych pozycjach, zdobyte podczas swojej kariery w innym urzędzie na terenie powiatu kolskiego. Dodatkowo, przedtem służyła jako Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Kole, co dodatkowo ugruntowało jej doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym – takie informacje można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Kole.

Pani Wiceburmistrz – Skarbnik Mariola Makowska, Burmistrz Krzysztof Witkowski oraz pozostali pracownicy Urzędu skierowali ku pani Ciesielskiej gratulacje z okazji zajęcia nowego stanowiska.