W powiecie kolskim coraz bardziej dotkliwy staje się problem pożarów lasów oraz traw. Zjawisko to jest efektem kolejnych dni, charakteryzujących się niezwykłą suchością, które przyczyniły się do wzrostu zagrożenia. Specyficzne warunki pogodowe, takie jak podwyższone temperatury oraz brak jakichkolwiek opadów, stworzyły idealne środowisko do rozprzestrzeniania się ognia.

Liczba pożarów w ostatnim czasie znacznie wzrosła, co skutkuje koniecznością regularnego wzywania jednostek zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), jak i Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Te dwie instytucje są kluczowe w walce z ogień, działając na pierwszej linii frontu i stawiając czoło groźnym pożarom lasów i traw, które nawiedzają powiat kolski.